Rozgrzewka przed trenigniem
Poniedziałek

 

Wtorek

bieg / trucht / marszobieg – 60 minut

+

trening mdm live, godz. 19.30

Środa

wolne

Czwartek

+

 

Piątek

 

Sobota

energiczny marsz / marszobieg / trucht – 60 minut

+

Niedziela