1. Informacje ogólne

Właścicielem strony www.treningdlamam.com jest firma IMPULS Katarzyna Wawrzycka, ul: Sielecka 67/69 m.26, 00-738 Warszawa, NIP: 1181457688.

Administratorem twoich danych osobowych jest właścicielka firmy, Katarzyna Wawrzycka, z którą możesz skontaktować się drogą mailową: kontakt@treningdlamam.com

2. Pozyskiwanie danych

Twoje dane osobowe mogły trafić do mnie następującymi kanałami:

a. Poprzez dobrowolne zapisanie się na Newsletter

b. Poprzez formularz kontaktowy na stronie www.treningdlamam.com

c. Poprzez kontakt ze mną drogą mailową lub w systemie Massanger serwisu www.facebook.com

d. Poprzez złożenie zamówienia na usługę online drogą mailową

e. Poprzez gromadzenie tzw. plików cookies, które są zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze, telefonie, czy innym urządzeniu, na którym użytkownik wyświetla stronę www.treningdlamam.com

3. Użytkowanie danych

a. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od IMPULS Katarzyna Wawrzycka, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na Newsletter.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

b. Dane przekazane przez ciebie dobrowolnie przez formularz kontaktowy, pocztę email lub komunikator serwisu www.facebook.com będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi zwrotnej na zadane zapytanie. Dane będą przechowywane do zakończenia komunikacji. Jeżeli dojdzie do nawiązania współpracy dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi.

c. Dane przekazane poprzez złożenie zamówienia na usługę online będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi. Dane wykorzystane w procesie fakturowania będą przekazywanie do biura rachunkowego odpowiadającego za prowadzenie księgowości firmy. Biuro rachunkowe nie ma prawa przetwarzać tych danych we własnych celach, ani przekazywać ich nieuprawnionym podmiotom.

d. Dane przekazane poprzez gromadzenie plików cookies są przetwarzane w celu tworzenia statystyk – tworzenie tych statystyk możliwe jest dzięki narzędziu Google Analitics. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują ci następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, można kontaktować się mailowo pod adresem kontakt@treningdlamam.com